Nieuwsbrief 12, Ludgerkring

Naar www.ludgerkring.nl


De vorige nieuwsbrieven zijn nog na te lezen op deze site. Zie nieuwsbrieven
De stichting Ludgerkring stelt zich ten doel het bestuderen en levend houden van de historische en culturele betekenis van Liudger die leefde van 742-809 in Oost Gelderland en Nordrhein Westfalen.
Het adres van de stichting is Eckhorsterstraat 8, 7021 KV Zelhem.


Ludger-eucharistieviering en -processie in Essen-Werden


In Essen-Werden is het elke eerste zondag van september feest, Ludgerfeest. Dus ook op 1 september 2019. In de Ludgerbasiliek wordt dan een pontificale hoogmis opgedragen, gevolgd door een processie door de straten van deze kleine stad aan de Ruhr. Daarin wordt het gebeente van Ludger in een fraaie schrijn meegedragen. Het is een vele eeuwen oude traditie ter ere van de Utrechtse heilige, die daar begraven ligt in de stad waar hij zijn klooster heeft gesticht.

Lees verderLudgerglossy / Ludgersymposium


U las al over de Ludgerglossy in Nieuwsbrief nr. 9, maart 2018, die vooral ging over de toen grotendeels nog in te zamelen financiŽn voor de glossy. Sinds 2015 zijn we daarmee bezig. Een grote klus, een lange tijd. Maar we kunnen inmiddels zeggen dat het gaat lukken, al blijft geldelijke steun hard nodig. En nu de inhoud en vorm nog? Daar hebben we veel ideeŽn over, maar hoe kristalliseren die zich uit? In oktober 2020 moet de glossy gepresenteerd worden. Daarin komen uiteraard de namen van de schenkers van financiŽle steun te staan. Een vol jaar nog hebben we de tijd voor het maken van de glossy. We willen die presenteren tijdens een symposium in het Ludgercollege in Doetinchem.

Lees verderVernieuwde website van de Ludgerkring


Deze zomer is de website van de Ludgerkring herzien. Het meest opvallende is de andere kleurstelling. De oude kleuren sloten aan bij het vroegere Ludgerperiodiek dat verstuurd werd met een fel gele omslag. Die harde kleur is nu vervangen door wit met daarop blauwe letters. Ook inhoudelijk zijn er aanvullingen en wijzigingen. Het hoofdstuk 'Actueel' is vervallen, hierin voorziet onze nieuwsbrief al jaren. Die is ook altijd via de website te lezen.

Lees verderHet Ludgerpad in de Achterhoek


In aanloop naar de herdenking van het 1200e stervensjaar van Ludger is er eind 2008 een Ludgerpadboekje verschenen. Een herdruk verscheen in 2011. Daarin was een klein aantal correcties en verbeteringen aangebracht. Nu werken we aan een grote herziening van het Ludgerpad. Die is bijna klaar. Bijna alles staat al op de website van de Ludgerkring.

Lees verderOpgravingen in Zuilen


Op 12 juni 2019 berichtte het AD dat men bewijs gevonden had voor middeleeuwse bewoning op de oevers van de Vecht in Zuilen (bij Utrecht). Bij opgravingen die in 2018 begonnen, is volop bewijs gevonden dat de plek al in de 7e en zeker de 8e eeuw bewoond werd. Dat maakt de stelling zeer aannemelijk, dat het geboortehuis van Ludger (geboren in 742) in Zuilen stond.

Lees verderJos Droste nam afscheid als pastor in de parochie


Op zondag 16 juni nam Jos Droste afscheid als pastor in de parochies Sint Ludger en Sint Paulus. Dat was in de Sint Bonifacius-Sint Ludgerkerk te Lichtenvoorde. Eerder was hij werkzaam in de parochie St. Helena in Aalten, later -na een fusie- in de parochie St. Ludger. Inmiddels tellen de parochies St. Ludger en St. Paulus samen 16 geloofsgemeenschappen. Het pastorale werk werd er niet gemakkelijker door. Jos maakte al die fusies mee. Hij stopt nu, na een arbeidzaam leven in de kerk, vanwege zijn leeftijd en kan aan zijn pensioen beginnen.

Lees verder