Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina

Eucharistie en Ludgerprocessie in Essen-Werden,
zondag 2 septemberZondag 2 september wordt in de Ludgerusbasiliek in Essen-Werden de jaarlijkse plechtige eucharistie gevierd ter feestelijke herdenking van St.-Ludger. Aansluitend vindt de Ludgerprocessie door de straten van Werden plaats. De H.-Mis begint om 10.00 uur. Daarin gaan de bisschop van Münster, Dr. Felix Genn, en de bisschop van Essen, Dr. Franz-Josef Overbeck, voor. Na de processie kunnen de deelnemers elkaar ontmoeten in het nabij gelegen Mariengymnasium.

Het adres van de Ludgerusbasiliek is Brückstraße 54, Essen-Werden. Mocht u liefst samen met anderen rijden, dan zou u contact kunnen opnemen met Walter Rovers (0314- 641462; walter.rovers@planet.nl), zodat hij waar mogelijk gezamenlijk vervoer kan regelen.


De Ludgerverering kent in Essen-Werden een geschiedenis van vele eeuwen. Al sinds 1128 bestaat de jaarlijkse processie, destijds ingevoerd door abt Bernard als uiting van dank voor een op Ludgers voorspraak plaatsgevonden weersomslag ten goede na een lange periode van heel slecht weer. Sinds de dertiende eeuw vindt de processie op de eerste zondag van september plaats. De processieschrijn waarin het gebeente van Ludger wordt rondgedragen, stamt uit 1784 en is gemaakt door de Essener zilversmid Schiffer. Door het jaar heen wordt de zinken kist met het gebeente van Ludger in de crypte van de basiliek bewaard in een bronzen schrijn in de vorm van de Werdener basiliek. Die schrijn is in 1984 gemaakt door Gernot Rumpf. De grafkist is in 2007 / 2008 geopend om de staat van het gebeente te onderzoeken en de bevindingen te documenteren. Het gebeente bleek nagenoeg geheel intact. In het verleden heeft een opening een aantal keren plaatsgevonden. Bij de recente opening is de zinken kist vervangen door een kist van edelstaal.