Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Het Ludgerkerkje in Zelhem.

In Zelhem staat bij het streekmuseum 't Smedekinck (een oude pachtboerderij van het klooster te Werden) een replica van het Ludgerkerkje zoals dat er in plm. 800 uitgezien kan hebben. Om meer aandacht voor Ludger en het kerkje te krijgen, is er een overleg geweest tussen de stichtingen van het museum 't Smedekinck, het Zelhems Erfgoed, de Ludgerkring Oost-Gelderland en de werkgroep het Ludgerkerkje.

Het beheer en de exploitatie van het kerkje ligt bij het museum 't Smedekinck, het onderhoud is in handen van het Zelhems Erfgoed. Tot nu toe kon men het kerkje bezichtigen tijdens de openingstijden van het museum. Af en toe werd het gebruikt voor educatieve doeleinden voor bijvoorbeeld het bezoek van een schoolklas. Incidenteel werden er exposities gehouden.
Hoe breng je het kerkje nog beter onder de aandacht? Tijdens een rondje brainstormen werden de volgende ideeŽn geopperd:
- meer aandacht van de pers bij activiteiten
- tijdens de openstelling zachte Gregoriaanse achtergrondmuziek
- een doorlopende DVD-presentatie over bijvoorbeeld het leven van Ludger
- een openluchtkerkdienst of Bijbellezing (ev. in het dialect)
- onderdeel van de Kerstwandeling (vertrek en/of aankomst)
- een jaarlijkse Ludgerdag met bijvoorbeeld een fietstocht
- thema-exposities............
Het aandeel dat de Ludgerkring in dit geheel kan hebben, is ondersteuning door suggesties en eventueel materiaal in de vorm van boeken en/of foto's. Het een en ander zal in 2016 inhoud moeten krijgen.