Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Ludgerviering in Billerbeck en Vierakker, woensdag 26 maart 2014

Zoals gebruikelijk werd in Billerbeck in een plechtige eucharistieviering de sterfdag van Ludger, 26 maart 809, herdacht. Daarin ging kardinaal Eijk, samen met de bisschop van Münster, Felix Genn, en Propst Hans-Bernd Serries voor.

Mgr. Eyk was voor het eerst in Billerbeck, meer dan een eeuw na de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Van de Wetering, die in mei 1898 het altaar in de bekende sterfkapel inzegende. In zijn preek wees Mgr. Eijk uiteraard op de geboren Utrechter Ludger als de verbindende historische persoon tussen Utrecht en Billerbeck.
Maar er was dit jaar nog een tweede, zeker voor de Billerbeckers bijzonder aspect aan de viering van Ludgers sterfdag: de inwijding van de ‘Königin der Instrumente’, het nieuwe orgel. Vanaf het initiatief, dertien jaar geleden, is overlegd, gewerkt, ingezameld, gespaard, gebeden en gesmeekt om een nieuw orgel in de Ludgerusdom te krijgen. Nu was het zover. Aan Mgr. Eijk de eer van de plechtige inzegening. Ulrich Grimpe ontlokte de eerste officiële tonen aan het orgel.
Dankzij de zoals gebruikelijk hartelijke uitnodiging van Franz Becks waren wij namens de Ludgerkring met vier personen te gast in Billerbeck. Na de viering volgde een informele, uiterst levendige voortzetting in het gemeenschapshuis, waaraan onder meer de Utrechtse kardinaal een bijdrage leverde … in het – voor een Nederlander – voortreffelijke Duits waarin hij ook zijn preek had gehouden.
Gerard Bomers

In de Willibrorduskerk in Vierakker was een vesperviering. De voorganger was Mgr. H. Woorts, hulpbisschop van Utrecht. Ook pastoor Fred Hogenelst en pastor Jos Droste, lid van de Ludgerkring, gingen mee voor.

We werden welkom geheten door Jan Marijnissen van de geloofsgemeenschap Vierakker. Er was weer een mooi liturgieboekje gemaakt, met aan de voorzijde natuurlijk een beeltenis van de heilige Ludger, in een grote “L” geplaatst, een eerder door Rien Overvelde gemaakte tekening. Het oecumenische koor Wichmond-Vierakker ging voor in de liturgische gezangen.
Mgr. Woorts verraste de aanwezigen aan het begin van zijn overweging door te zeggen dat hij door Ludger was gedoopt. En dat die Ludger ook nog aanwezig was in de kerk. Emeritus-priester en –pastoor Ludger Brummmelaar was onder de aanwezigen. Hij was helemaal vanuit Achterveld naar deze vesperviering gekomen en het toeval wilde dat hij ook nog jarig was: 88 jaar geworden, eerbied-waardig !. Mgr. Woorts was indertijd door hem gedoopt, door Ludger B. dus.
Natuurlijk had de reliek van Ludger een prominente plaats gekregen in de kerk, samen met een bijzondere Ludgerkaars.
Dankzij de publiciteit binnen de parochie 12 Apostelen en in Vierakker en ook in het Bisdomblad Op Tocht was er een goede belangstelling. Een traditie die zeker door moet gaan.
Walter Rovers