Dr. René de Reuver

René de Reuver, CvA LudgerKring

Dr. René de Reuver is scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De scriba geeft inhoudelijk leiding aan de Protestantse Kerk in Nederland. Hij denkt vanuit theologisch perspectief na over de koers van de Protestantse Kerk.[:de]Dr. René de Reuver ist der Schriftführer der Generalsynode der Evangelischen Kirche in den Niederlanden (PKN). Die Schriftführer gibt der protestantischen Kirche in den Niederlanden eine inhaltliche Führung. Aus theologischer Sicht denkt er über den Verlauf der protestantischen Kirche nach.