Prof. dr. Paul van Geest

Prof. dr. Paul van Geest is parttime hoogleraar Theologie en Economisch denken bij de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met het instellen van de leerstoel Theologie en Economisch denken wil de Faculteit der Wijsbegeerte een bijdrage te leveren aan interdisciplinair onderzoek en onderwijs tussen filosofie, economie en theologie. Daarmee sluit de faculteit aan op belangrijke ontwikkelingen binnen het economisch denken en verwacht hiermee zowel het onderwijsaanbod van de filosofische als de economische opleidingen te verrijken. Van Geest verzorgt colleges voor studenten en promovendi die nieuwsgierig zijn naar de geschiedenis van de theologie en zingevingsvragen waarin verband wordt gelegd met economische drijfveren.

Prof. dr. Paul van Geest is tevens sinds 2007 hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de theologie aan Tilburg University. Hij is neerlandicus (Leiden, 1986) en theoloog (Rome, Gregoriana, 1991). In 1996 promoveerde hij in Utrecht op een dissertatie getiteld: Thomas a Kempis. Een studie van zijn mens- en godsbeeld. Van 2002-2007 was hij bijzonder hoogleraar Augustijnse Studies aan de Katholieke Theologische Universiteit. Als internationaal erkend wetenschapper op het gebied het vroege christendom en het denken van Augustinus duidt hij in Nederland met regelmaat ontwikkelingen in het christendom in de media.