Museum Smedekinck in Zelhem en Ludger

Speel de spannende escape route

Het bestuur van museum Smedekinck wil nadrukkelijker Ludger nog meer aandacht gaan geven. Dat hoort tot hun “missie”, zoals het gezegd werd op de jaarvergadering begin maart van dit jaar. Op die jaarvergadering hield Job de Gelder, lid van de Ludgerkring, een presentatie over Ludger, mede aan de hand van momenten uit zijn leven, afgebeeld op ikonen, zoals die ook in het kerkje te zien zijn.

Naast het kerkje op het terrein, met allerlei herinneringen aan zijn leven, zijn er ook nog enkele zaken te zien in het museum zelf. Dat wordt mogelijk uitgebreid.

Maar het meest in het oog springend zijn de plannen rond een escaperoute, zoals die in meerdere musea zijn ontworpen, dit in het kader van “het verloren verhaal van Gelderland”, waarvoor ook geld ter beschikking wordt gesteld. Vanaf half mei is zo’n escaperoute ook in Museum Smedekinck te zien of beter: te doen !!! De route duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor twee tot vijf deelnemers, vanaf acht jaar en ouder. Er wordt geadviseerd om tenminste één volwassene onderdeel van de groep te laten zijn. Door de krachten van volwassenen en kinderen te bundelen, heb je de meeste kans om alle puzzels op te lossen. Voor het oplossen van de puzzels is een smartphone, waarmee een QR-code gelezen kan worden, noodzakelijk.
Deelname per groep kost € 10,–, naast de entreeprijs voor niet-leden. Het museum hoopt op zondag 24 januari 2021 om 13:30 uur zijn deur weer te openen.

Walter Rovers