Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Boodschap van Paus Franciscus aan Nederland.

Ludgerus op retraite
Toen Ludger vanwege de inval der Saksen rond 785 zijn kerkgebied Oostergo (Dokkum) moest verlaten, besloot hij naar Rome te reizen. Hij wilde zich op zijn toekomst bezinnen. Een soort retraite dus. Daarom trok hij van Rome verder naar Monte Cassino, moederklooster der Benedictijner-orde. Want Ludger was monnik en missionaris tegelijk. Een goede combinatie: kerk en klooster, organisatie en spiritualiteit, verstand en geloof. Voor de grondleggers van het christendom in onze landen, Willibrord, Bonifatius en Ludger, was de Kerk van Jezus de directe weg naar God met de Heilige Geest als ziel van de Kerk.

Priesters op retraite
Zo ging ik met 1000 priesters uit de hele wereld juni 2015 naar Rome, voor een retraite van de ICCRS (= International Catholic Charismatic Renewal Services). Van het thema zou Ludgerus gesmuld hebben: “Geroepen tot Heiligheid om te Evangeliseren”. Wij moeten eerst vol zijn van de Heilige Geest, dan pas kunnen wij het Evangelie van Jezus verkondigen. Het was een vreugde om met al die priestermissionarissen, de handen geheven, luidkeels te zingen “Jesus, we love you!” Die Boodschap werd bijzonder onderstreept door de paus, die ons vrijdagmiddag toesprak en ons opriep allereerst herder te zijn in de Geest van Jezus, en dan pas theoloog, organisator, voorzitter.

Boodschap voor het land van ludgerus
Bij ‘toeval’ mocht ik namens Europa een vraag stellen, samen met een priester uit Australië, Peru, Malawi en Japan. Mijn vraag betrof de Russisch-Orthodoxe Kerk. Daarbij ontving ik de pauselijke zegen, die ik opdroeg aan de Kerk van Nederland. Waarop de paus spontaan zei: “What the Church in Holland needs most is . . . witness“. (Wat de Kerk in Nederland het meest nodig heeft is . . . getuigenis.)
Wat voor getuigenis? Dat schrijft de paus in “Evangelii Gaudium”: “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en hele leven van hen die Jezus ontmoeten.” De boodschap luidt dus in één woord: “JEZUS”. Jezus is onze vreugde. Jezus is onze boodschap. Moge Jezus dus centraal staan zijn in onze catechese, liturgie, diaconie, centraal in onze agenda’s en activiteiten. In het Evangelie vroeg Jezus: “Wie zeggen jullie, dat ik ben?` (Mattheus 16, 15). In Rome riepen 1000 priesters: “Jezus, u bent onze Heer.” Met Ludgerus doen wij dit ook.
Zie de vraag van priester Koos Smits en het antwoord van Paus Franciscus op youtu.be. Het fragment begint op 1 uur, 26 minuten.