Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Jaarlijks Ludgerfeest in Essen-Werden.

Steeds op de eerste zondag van september vindt er in Essen-Werden de jaarlijkse processie plaats, waarbij de schrijn met het reliek van Ludger heel feestelijk door de straten van Werden gedragen wordt. Dit met muziekkorpsen, vaandeldragers, bruidjes enz.

Voorafgaand aan die processie is er een viering in de kerk, vaak voorgegaan door een Duitse of Nederlandse (aarts) bisschop. Dit jaar is dat op zondag 7 september. Het is een belevenis om dat mee te maken. De viering begint al om 10.00 uur.
Na afloop is er in een nabij gelegen school een samenkomst, waar alle belangstellenden elkaar kunnen treffen, met “Kaffee mit Kuchen”!
Mensen die belangstelling hebben dit eens mee te maken, kunnen zich melden via het mailadres. Het is een ervaring om dit mee te maken. Voor mensen van de Ludgerkring is het ook altijd een soort reünie, want zij treffen er heel veel bekenden, ook uit Zele, Billerbeck enz.

walter.rovers@planet.nl